Stručný přehled o EET pro každého

Zákon o EET neboli elektronické evidenci tržeb je schválen. Tuto evidenci budou brzy muset vést všichni podnikatelé, kteří přijímají tržby v hotovosti, platební kartou, ale třeba i stravenkami. Znamená to konec všech nepoctivců, nebo spíše krach menších podnikatelů?

Zavedení tohoto zákona postihne v první vlně od podzimu 2016 restaurace a hotely, o čtvrt roku později budou následovat maloobchodníci a velkoobchodníci. Až nakonec se připojí drobní živnostníci, řemeslníci a výrobní podniky. Výjimku tvoří šatny, výdejní automaty, veřejné toalety a podobné typy drobných provozoven.

Jak to bude fungovat?

  1. U obchodníka se z pokladny automaticky odešlou data o každé tržbě (hotovost, stravenky, šek, platební karta…) finanční správě
  2. Finanční správa zašle po dvou vteřinách potvrzení o přijetí dat s unikátním kódem účtenky
  3. Pokladna účtenku vytiskne a ta  je předána zákazníkovi, který ji může, ale nemusí přijmout
  4. Zákazník si může na webu finanční správu ověřit, zda-li byla informace o tržbě skutečně odeslána

K EET bude samozřejmě třeba elektronická pokladna připojená k internetu. V případě menší provozovny bude vhodnějším řešením tablet a malá bezdrátová tiskárna. Za pořízení takového zařízení zaplatí podnikatel od 5 do 55 tisíc korun, dle velikosti provozovny.

Data o všech tržbách se budou shromažďovat v novém datacentru v Pardubicích, bude se o ně starat zhruba deset pracovníků. Na evidenci tržeb v provozovnách budou zase dohlížet inspektoři finanční a celní správy.

V případě nedodržení veškerých zákonných povinností hrozí samozřejmě pokuty. Kdo nebude tržby hlásit, může dostat pokutu až 500 tisíc korun, ostatní drobná provinění mohou být potrestána až do výše 50 tisíc korun.

Zajímají vás bližší informace o elektronické evidenci tržeb? Poskytne vám je web finanční správy.

Kateřina Třísková

iBi STORE markeťačka s vášní pro zdravou stravu a přírodu.