Díl první – Proč je propagace bez marketingové strategie vabank?

V prvním díle ze série tipů, jak na marketingovou kampaň v síti maloobchodních prodejen, vás seznámíme s tím, jak je důležité načasování vaší kampaně a jakou roli v něm hraje marketingová strategie.

Marketingová strategie

Proč je propagace bez marketingové strategie vabank?

Marketingová strategie je z jakéhokoliv pohledu nejdůležitější, avšak nejčastěji opomíjená fáze při propagaci. I když to zní jako klišé, tak bez ní bude vaše úsilí plné rizik a zbytečných investic. 

Pokud budete do marketingu investovat peníze i energii pouze na základě domněnek, nikdy nebudete zcela vědět proč. A to i v případě, že vaše “tahy” vyjdou.

Dalo by se říci, že výše kvality vaší marketingové strategie, respektive dopad kampaní, které se podle ní řídí, bude závislá na 2 faktorech.

  1. Velikost vlastních zkušeností z trhu. Tedy, jak dobře znáte potřeby cílové skupiny, kterou chcete oslovit (v našem případě maloobchodní prodejny).
  2. Kapacity pro její realizaci. Například, jestli máte dostatečné prostředky a důvody je řešit externě s profesionálem a nebo interně na základě vlastních dovedností.

Marketingovou strategii je ideální navrhnout na 6 měsíců dopředu. Je důležité v ní evidovat aktivity, jak pro koncové, tak pro velkoobchodní zákazníky. A také umožnit, aby se tyto cesty mohly navzájem dobře doplňovat. Na každé z nich by měla být místa (tzv. milníky) s potřebnými marketingovými aktivitami. Například: Připravené zboží na B2C eshopu.

b2c eshop
Seznam aktivit pro kampaň v tabulkovém editoru

Interně je potřeba si určit, co vše splnění těchto aktivit obnáší po stránce časové tak nákladové. Často se totiž stává, že nakonec úsilí věnované splnění těchto aktivit, nemusí být ekonomicky rentabilní. Ale to souvisí s vaším strategickým plánem nebo nastavením vyhodnocovací metriky úspěšnosti kampaně.

Jedním z dalších opomíjených skutečností je, že kampaň do sítí B2B je potřeba řešit s dostatečnou rezervou. Zejména, když propagujete zboží, které je svým vzhledem, nebo obsahem vhodné pouze ke konkrétnímu dni. Například, ke Dni dětí, který je 1.6., bude možné ve vybraných prodejnách koupit limitovanou edici sladkého balíčku za zvýhodněnou cenu.

Koncový zákazník na tuto kampaň může reagovat okamžitě a jít zboží koupit. Ale maloobchodní prodejny na tuto vaší kampaň musí být dostatečně připraveny. To ale neznamená, že zboží budou mít také objednané a naskladněné. Zejména potřebují mít dostatečný časový prostor zboží v regálech umístit na klíčová místa v prodejnách a zaškolit personál. Pokud má prodejna e-shop, tak bude vyžadovat i dostatečné podklady, aby vaše zboží mohla kvalitně zveřejnit a také případně informovat své zákazníky newsletterem.

Načasování propagace hraje klíčovou roli pro dosažení lepších výsledků a aktivního zapojení samotných prodejen.

Když se akce vztahuje ke konkrétnímu dni, je vhodné začít s propagací v síti maloobchodních prodejen 1-2 měsíce předem. Váš prodejce by se tedy měl o vaší akci dozvědět ideálně 7 týdnů v předstihu. V tomto čase s ním můžete řešit všechny detaily a zajistit si tak ideální průběh a formu propagace.

Od toho se odvíjí také načasování pro samotnou inzerci ve vámi zvoleném B2B kanálu. Musíte brát v potaz, že zejména tisková reklama má své limity související s uzávěrkami. Například, pokud budete zmiňovaný sladký balíček ke Dni dětí inzerovat v měsících duben a květen, tak je potřeba zaslat již připravené grafické podklady v polovině března.

Ukázka plánování kampaně
Ukázka plánování kampaně (sladký balíček ke Dni dětí)

Z toho plyne, že samotné načasování propagace hraje klíčovou roli pro dosažení lepších výsledků a aktivního zapojení samotných prodejen. Protože to jsou právě ony, které jsou posledním článkem mezi vaším produktem a zákazníkem.

Líbí se vám ukázky přehledu aktivit a plánování kampaně? Jsou vytvořeny v Google tabulkách a jsou pro vás dispozici zdarma. Stačí napsat na e-mail podpora@ibistore.cz a nebo napsat na náš Facebook zde.

Dalšími nástroji, jak spravovat aktivity a publikování, jsou například Trello nebo česká alternativa Freelo, případně robustnější řešením je Easyproject a mnoho dalších.

Děkuji za čas stráveným čtením tohoto článku a budu rád, pokud bude inspirací.

Slávek Picmaus